Portaal voor stichting

Een organisatie, die fondsen beheert en beschikbaar stelt aan maatschappelijke en kerkelijke projecten, had de behoefte om de bestuursleden, commissieleden en staf meer met elkaar in verbinding te brengen en meer met elkaar te laten communiceren.

CM Pro heeft de behoefte geanalyseerd en vervolgens beschreven in een functioneel ontwerp. Dit beschrijft in hoofdlijnen een besloten deel waarin leden en groepen centraal staan en een deel dat papierloos vergaderen faciliteert. Nadat opdrachtgever kon vaststellen dat dit functioneel ontwerp daadwerkelijk aansloot bij de eisen en wensen van de organisatie is overgegaan tot een product- en leveranciersselectie.

Het eerste deel van de oplossing is uiteindelijk gerealiseerd in het open source CMS Umbraco. Voor de tweede functionaliteit is na een selectietraject gekozen voor de papierloos-vergaderen oplossing van Petear. Tijdens de uitvoeringsfase trad CM Pro als projectleider op.