Ontwikkeling rapportagetool

Een overheidsinstantie had behoefte aan een gestroomlijnder proces in een van de toezichtstaken. We hielpen mee aan de ontwerpen en de realisatie van een tool, waarmee fraai opgemaakte rapportages, voorzien van diverse infographics, automatisch kunnen worden gegenereerd.

Johan Blok ondersteunde deze overheidsinstantie als informatieanalist. De eerste fase van het proces betrof het inventariseren van alle randvoorwaarden, wensen en eisen aan het systeem, en het verkennen van verschillende oplossingsrichtingen. De volgende stap was het prioriteren van eisen en wensen, het vaststellen van verschillende scenario's en het uitwerken van functionele en technische ontwerpen.

Nadat voorstellen waren goedgekeurd door het betreffende management, kon de bouw van de oplossing beginnen. De ontwikkeling bestond uit Java ontwikkeling, PL/SQL en APEX ontwikkeling en frond-end ontwikkeling. 

Gedurende de ontwikkelingsfase was voortdurend ondersteuning nodig in de vorm van refinements, die de ontwikkelaars in staat stelden sneller en effectiever te ontwikkelen. 

Na de aanvankelijke livegang is het systeem intensief in gebruik genomen. Tijdens de eerste gebruiksfase kwam nog een aantal bevindingen en wensen naar voren, die zijn geanalyseerd en uitgewerkt tot concrete verbeter- en uitbreidingsacties.