Nieuw portaal Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs, een onderdeel van het Ministerie van OCW, maakte recent een nieuwe versie beschikbaar van het Internet Schooldossier.

Doel van de omgeving

Deze online omgeving faciliteert de interactie tussen het onderwijsveld en de Inspectie. Scholen en instellingen kunnen hier wettelijk verplichte documenten, zoals beleidsplannen, schoolgidsen en dergelijke aanleveren. Ook kunnen ze hier melding doen van schorsingen, verwijderingen, onregelmatigheden in examens en dergelijke. Daarnaast biedt de omgeving een uitgebreide vragenlijstenfunctie. Scholen, besturen en instellingen kunnen gedetailleerde vragenlijsten invullen die de Inspectie aan bepaalde groepen beschikbaar stelt. Anderzijds stelt de Inspectie via dit platform rapporten, beoordelingen en dergelijke beschikbaar.

Aanleiding voor nieuwe versie

De voorgaande versie van het Internet Schooldossier was als maatwerk applicatie ontwikkeld in Oracle Apex en was aan het einde van de life cycle. Daarnaast bestond de wens meer gebruik te maken van standaard systemen. Zo is gekozen om als content management systeem het Hippo CMS in te zetten (een de facto standaard bij de Rijksoverheid) en voor formulieren gebruik te maken van Orbeon. Daarnaast leefde de wens om niet langer gebruik te maken van de Entree faciliteiten van Kennisnet voor de authenticatie van gebruikers maar dit in eigen beheer te nemen.

Ontwerp en realisatie

Ordina, als raamcontractant, en de CC Group als onderaannemer, waren de technische partners in ontwerp en realisatie. CM Pro schreef het functioneel ontwerp en het merendeel van de vijfenzeventig use cases. Ook werden deelopdrachten voor onderaannemers opgesteld. Tijdens de realisatie verzorgde CM Pro backlog item refinement, was technisch aanspreekpunt voor onderaannemers en trad op als team lead voor het bouwteam op locatie.  

Voordelen nieuwe omgeving

Een belangrijk voordeel van de nieuwe omgeving is dat bevoegd gezagen (besturen van instellingen en scholen) nu zelf gebruikers kunnen aanmaken binnen hun domein van bestuur, instellingen, vestigingen et cetera - en in tegenstelling tot voorheen steeds overzicht kunnen houden.

Het nieuwe Internet Schooldossier heeft een eigentijdse, effectieve en responsieve vormgeving. Het interactieontwerp kwam tot stand in samenwerking met Jungle Minds. De navigatie is adaptief ingericht, dat wil zeggen: zich aanpassend aan de context van een gebruiker.

Tijdens de realisatie was steeds het credo: maximaal flexibel, maximaal configureerbaar. Alle teksten zijn, evenals alle parameters, te wijzigen via het Hippo CMS. De relatief complexe formulieren zijn in Orbeon ondergebracht en kunnen in de Orbeon Forms Designer worden aangevuld of gewijzigd. Zo hebben de functioneel applicatiebeheerders volledig greep op deze complexe omgeving.

Meer weten? Neem contact op met CM Pro.