Haalbaarheidsonderzoeken

CM Pro voerde voor een overheidsorganisatie een onderzoek uit naar de haalbaarheid van verschillende scenario's voor de ontwikkeling van een nieuw online hulpmiddel in het primaire proces.

Door wijzigingen in de wetgeving en als gevolg van hogere eisen aan de presentatie van bevindingen is de organisatie genoodzaakt om nieuwe, het primaire proces ondersteunende, gereedschappen te laten ontwikkelen.

Door de organisatie zijn al enkele mogelijke scenario's geïdentificeerd. CM Pro voerde een haalbaarheidsonderzoek uit naar de levensvatbaarheid van deze scenario's. Een belangrijk criterium daarbij is de deadline, waarop het nieuwe online systeem in gebruik moet zijn genomen.

In het proces is allereerst het programma van eisen verfijnd en ontdaan van interne tegenstrijdigheden. Vervolgens is door middel van gebruikersinterviews het gewicht van afzonderlijke eisen bepaald. Dit is aansluitend in sessies met een klankbordgroep nader vastgesteld.

Het eindproduct van dit haalbaarheidsonderzoek is een aanbeveling welke scenario's verder uitgewerkt kunnen worden.