Grant Management Systeem selecteren

Een christelijke stichting stelt voor een aantal typen projecten financiering beschikbaar. Aanvragers kunnen bijvoorbeeld kerkelijke organisaties zijn, maar ook instanties voor maatschappelijke hulpverlening.

Gezocht werd naar een opvolger voor het verouderde in gebruik zijnde systeem. Na een marktverkenning zijn gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders, waarna een inhoudelijke verdiepingsslag is gemaakt met een van de leveranciers.

De volgende stap was het specificeren van een aantal functies, die nog niet in het standaardpakket van de leverancier beschikbaar waren, zoals een koppeling en de integratie met de website.

Op basis van deze gegevens heeft leverancier een offerte opgesteld. Deze is door CM Pro beoordeeld, waarna nog een significante verlaging is gerealiseerd door slimme inrichtingskeuzes te maken.

Het grant management systeem is nu enkele maanden naar tevredenheid van opdrachtgever in gebruik.