Een nieuwe rapporteditor

Uitgangspunt: een online rapporteditor, volledig geïntegreerd in het applicatielandschap van opdrachtgever; aangesloten op achterliggende systemen via services en waar mogelijk gebruik makend van standaard in de markt verkrijgbare componenten.

Databinding

Databinding was een belangrijk principe achter het ontwerp van de nieuwe oplossing. De rapporten bevatten gegevens, die afkomstig zijn uit onderliggende bronregistraties. Bij mutaties van de oorspronkelijke gegevens dienden ook de weergaven van deze gegevens in de rapporten automatisch te worden aangepast.

Verservicing

De organisatie was al enige tijd bezig het applicatielandschap te "verservicen". Door middel van services worden applicaties ontkoppeld van de achterliggende databases. De nieuwe rapporteditor maakt gebruik van een aantal bestaande en speciaal voor dit project ontwikkelde services.

Standaard componenten vinden

Natuurlijk was deze opdrachtgever niet de eerste die een dergelijke oplossing wilde bouwen. Daarom gingen we om te beginnen op werkbezoek bij vergelijkbare organisaties: wat was de door hen gekozen oplossingsrichting? Maar ook onderzochten we welke componenten als standaard in de markt beschikbaar zijn. Dit leidde uiteindelijk tot een mini-aanbesteding, waarin vervolgens licenties voor deze componenten werd aangekocht.

De keuze viel uiteindelijk op de WYSIWYG editor van CKEditor, met de bijbehorende tools voor collaboration, PDF generatie en spellingscontrole. 

Toegepaste standaarden

Binnen de organisatie hebben ook andere back-end, front-end en verservicing trajecten plaats. Regelmatig werd afgestemd dat deze projecten gebruik maken van dezelfde standaarden, programmeertalen, conventies en gerelateerde technieken. Hiermee wordt de benodigde skilset voor het onderhoud van al deze systemen binnen de organisatie beperkt tot een overzichtelijke set.