Datamigratie

Migratie van data is van alle tijden. Nieuwere systemen, voortschrijdend inzicht in datamodellering of simpelweg een verandering van platform: er kunnen veel verschillende redenen zijn om tot die onvermijdelijke datamigratie te komen.

"Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door"

Maar de complexiteit neemt wel toe als het bronsysteem nog in gebruik is terwijl het doelsysteem dat ook al is. Voor ontwikkelaars is de ideale context vaak dat er een green field situatie is als startpunt, maar dat was nu dus niet het geval. Voor deze opdrachtgever werkte CM Pro een scenario uit dat ervoor zorgt dat er geen transacties verloren gaan. 

Datamodellering centraal

Niet alleen moest in dit geval data worden gemigreerd, maar ook getransformeerd. Bron- en doelsystemen hanteren verschillende modellen. Deze extra uitdaging zorgde ervoor dat de migratie een aantal business rules moest implementeren.

Hard-coded of configurabel

Een regelmatig terugkerend thema in het project was de vraag hoe lang bron- en doelsysteem naast elkaar operationeel zouden kunnen zijn en of in deze co-existente periode veel mutaties in datamodel te verwachten zouden zijn.

Met andere woorden: moet in de migratietooling rekening worden gehouden met regelmatig wijzigende transformaties? Flexibiliteit door configurabiliteit heeft zijn prijs, maar boekt winst als maar vaak genoeg wijzigingen zullen optreden, die anders tot codewijziging zouden leiden.