Agile werken - voor iedere organisatie?

Het Agile Manifesto stamt alweer uit 2001. 16 jaar na dato heeft dit document nog niets van zijn kracht verloren. Er zijn veel methoden ontstaan, met fraaie tooling om agile te gaan werken. En toch: veel organisaties hebben moeite om agile werken te omarmen. Wat zijn de oorzaken daarachter?

Misschien heeft dat wel te maken met het feit dat organisaties op zoek zijn naar tools in plaats van naar principes voor hun werk. De vier waarden van het manifest, die ten grondslag zouden moeten liggen aan ons agile werken, gaan ver:

  • Personen en interactie zijn belangrijker dan processen en gereedschappen
  • Een werkend product is belangrijker dan uitgebreide documentatie
  • Samenwerken met de klant is belangrijker dan contractonderhandelingen
  • Reageren op verandering is belangrijker dan het volgen van een plan.

Een organisatie, waarvoor CM Pro regelmatig opdrachten uitvoert, heeft op management niveau aangegeven dat ze agile wil gaan werken. Maar wat betekent dat? En hoe zet je die verandering in gang?

Het begint ermee dat in sommige organisaties agile "erbij" gedaan wordt. Met andere woorden: alle reguliere processen lopen door, de medewerkers houden al hun taken, en krijgen na enige training de kans om anders te gaan werken. Bij deze aanpak is de kans op succes klein.

Immers: de organisatie zelf, het management en de interne opdrachtgevers, veranderen niet mee. Veelal is het management niet vertrouwd met de vier waarden van het manifest - of staat het management er niet achter. Bij de introductie van agile werken is het daarom belangrijk aan de top te beginnen. Pas als het management overtuigd is van de filosofie van agile werken kan de introductie van een scrum werkwijze op de afdeling succesvol plaatsvinden. 

In de praktijk blijkt dat het bij de meeste organisaties wel een aantal maanden duurt voordat het agile werken tot het DNA van de medewerkers en het management is doorgedrongen. Tijdens deze eerste fase is het belangrijk dat degenen, die bereid zijn anders te gaan werken, niet worden afgeremd door die collega's, die altijd weer nieuwe (of erger: steeds dezelfde) bezwaren opwerpen. Daar komt de agile coach in beeld. Deze coach heeft tot taak individuele medewerkers en teams zodanig te begeleiden, dat ze nieuwsgierig worden naar een nieuwe aanpak - en dat ze uitkijken naar de start van de eerste sprint!