Requirements management en engineering

Hoe herkenbaar is deze situatie: de organisatie wil grote stappen zetten, heeft ambitieuze plannen, die zich laten vertalen in wensen en eisen aan een systeem (een applicatie, een website, een portaal). Maar daartegenover staat een beperkt budget en een beperkte doorlooptijd. Dan is requirements management noodzakelijk om binnen deze grenzen het best mogelijke resultaat te behalen.

"Requirementsanalyse in software engineering en systems engineering is het bepalen en overwegen van de requirements van een nieuw of te wijzigen product, rekening houdend met mogelijke conflicterende vereisten van de betrokken stakeholders." (Bron: Wikipedia).

Steeds vaker stellen opdrachtgevers de vraag: hoe brengen we verwachtingen en mogelijkheden bij elkaar? Dat is nu juist de doelstelling van requirements management. CM Pro helpt u graag om requirements te verzamelen, te ordenen, in onderlinge samenhang te brengen, en in overleg met de alle betrokken stakeholders te prioriteren en af te wegen tegen de beschikbare middelen. Meer weten: bel Johan Blok (06-51236065 of mail jwblok@cmprofessionals.eu).