Projectleiding website

Namens een goede-doelenorganisatie voerden we de regie over het ontwerp en de bouw van een nieuwe publieke website. Zowel grafisch ontwerp, contentcreatie als technische ontwikkeling speelden tijdens dit project een rol.

Deze organisatie richt zich op verschillende doelgroepen. Enerzijds gaat het om donoren, maar centraal op deze nieuwe website staat de subsidiezoeker. Een belangrijke doelstelling in het project was om mogelijke subsidiezoekers zo goed mogelijk naar de bij hun subsidievraag passende informatie te brengen - en om kansloze aanvragen zo snel mogelijk te detecteren.

Het interactieontwerp kwam in nauwe samenwerking tussen ontwerper en projectteam tot stand. Vervolgens is de technische bouw van de website ter hand genomen door een gerenommeerde webbouwer. In regelmatig terugkerende sessies is de voortgang besproken.

Een bijzonder aspect aan dit project is de integratie met een achterliggend "grant management system", waarin bezoekers subsidieaanvragen kunnen doen en de voortgang van hun aanvraag kunnen volgen. In dit systeem kunnen beoordelaars van de organisatie aanvragen toetsen op volledigheid en deze beoordelen. 

Na meerdere deelopleveringen en een testfase is de website succesvol live gegaan.

Als projectleider van een dergelijk project is het van belang om de taal van de betrokken partijen te spreken: doelen en hoofdlijnen bespreek je met de opdrachtgever op heel andere wijze dan de (technische) oplossingsrichtingen met de bouwende partij. Juist dit aspect maakte dit project tot een bijzonder interessante opdracht. Wilt u van gedachten wisselen over een project binnen uw organisatie? Bel dan Johan Blok (+31 6 5123 6065) of mail naar jwblok@cmprofessionals.eu