Implementeren is vooruitzien

Waarom schieten zoveel implementaties van content management systemen tekort en worden de verwachtingen van gebruikers niet waargemaakt? CM Pro ziet in een aantal gevallen dat de implementatiepartner onvoldoende begrijpt wat de beoogde rol van het CMS is en de aansturing door opdrachtgever te wensen overlaat.

Aan de selectie en implementatie van een CMS gaat vaak een lang traject vooraf. De organisatie verzamelt alle requirements, veelal uitgaand van de bestaande situatie en de beperkingen die daarin worden geconstateerd, en gaat op zoek naar een beter of vriendelijker CMS dan het huidige in gebruik zijnde systeem.

In dergelijke trajecten staat vaak de toekomstvisie onvoldoende vast: de business heeft soms geen duidelijk beeld hoe ze over twee of drie jaar hun content gaan inzetten om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het gevolg is dat eisen geformuleerd worden die vooral voortkomen uit de lopende werkwijze en huidige visie.

Wanneer dan het systeem is geselecteerd en een implementatiepartner gevonden, verdwijnt de invloed van de business op de implementatie vaak steeds verder uit beeld, waarmee het vooral een technisch proces wordt.

Juist de aanwezigheid en voortdurende actieve betrokkenheid van de business, beoogde power users en beheerders, zorgt ervoor dat de implementatie in het goede spoor kan blijven en toekomstgericht is. Wanneer de business zelf deze sturende invloed op het implementatieproces kan uitoefenen, is het verstandig hiervoor een specialist in te huren, die de toekomstige belangen van de business behartigt.

Nieuwsgierig hoe CM Pro dat doet? Bel Johan Blok op 06-51236065 en maak een afspraak om uw situatie te bespreken.